Template Strings

ES6 ile beraber Javascript dünyasına template string’ler de girmiş oldu. Peki Template String’lerin Klasik ve Double String’lerden ne farkı var?

Çoklu satırlarla çalışırken newline (\n) ifadesine ve/veya string'leri birleştirmek

için + operatörüne ihtiyaç duymazsınız.

Eski Yöntem:

var sheldonQuotes = "Bazinga Punk!\n" +
          "Now we are even.";

console.log(sheldonQuotes);
// Bazinga Punk!
// Now we're even

Yeni Yöntem:

var sheldonQuotes = `Bazinga Punk!
Now we are even.`;

console.log(sheldonQuotes);
// Bazinga Punk!
// Now we're even

${} ifadesini kullanarak basit Javascript ifadeleri yazabilirsiniz.

Eski Yöntem:

var isim  = "Vedat Mahir",
  soyisim = "Yılmaz";

console.log("Merhaba Dünya! Ben " + isim + " " + soyisim + "!");
// Merhaba Dünya! Ben Vedat Mahir Yılmaz!

var a = 1,
  b = 2;

console.log("Toplam = " + (a + b))
// Toplam = 3

Yeni Yöntem:

let isim  = "Vedat Mahir",
  soyisim = "Yılmaz";

console.log(`Merhaba Dünya! Ben ${isim} ${soyisim}!`)
// Merhaba Dünya! Ben Vedat Mahir Yılmaz!

let a = 1,
  b = 2;

console.log(`Toplam = ${a + b}`)
// Toplam = 3