Obje içinde özellik kontrolü: hasOwnProperty

Bir Javascript nesnesinin içinde belirttiğimiz isimde bir özelliğin olup olmadığını bulmak için kullanacağımız fonksiyon: hasOwnProperty.

object.hasOwnProperty(propName)

skills = {
    "javascript": {},
    "go": {}
}

skills.hasOwnProperty('javascript'); // true
skills.hasOwnProperty('lisp'); // false