typeof operatörü

Belirttiğimiz ifadenin veri tipini bulabilmek için typeof operatörünü kullanıyoruz.

var sayi = 1,
    yazi = "Geliştiriciyiz.biz",
    nesne = {};
typeof sayi;   // "number"
typeof yazi;   // "string"
typeof nesne;  // "object"
typeof Foo;    // "undefined"