sort metodu

Bir diziyi sıralamak için sort() metodunu kullanırız.

var arr = ["kivi", "elma", "armut", "muz"];
arr.sort(); // ["armut", "elma", "kivi", "muz"]