core etiketiyle 3 kayıt bulunuyor.

ternary operatör »

Ternary operator (?:) ile basit koşullu ifadeler yazabiliriz.

condition ? value1 : value2

Yazan:
V. Mahir Yılmaz

sort metodu »

Bir diziyi sıralamak için sort() metodunu kullanırız.

var arr = ["kivi", "elma", "armut", "muz"];
arr.sort(); // ["armut", "elma", "kivi", "muz"]
Yazan:
V. Mahir Yılmaz

typeof operatörü »

Belirttiğimiz ifadenin veri tipini bulabilmek için typeof operatörünü kullanıyoruz.

var sayi = 1,
    yazi = "Geliştiriciyiz.biz",
    nesne = {};
typeof sayi;   // "number"
typeof yazi;   // "string"
typeof nesne;  // "object"
typeof Foo;    // "undefined"
Yazan:
V. Mahir Yılmaz